5. posiedzenie Sejmu. Procedowane obywatelskie projekty ustaw! (OGLĄDAJ)

5. posiedzenie Sejmu. Procedowane obywatelskie projekty ustaw! (OGLĄDAJ)

Porządek dzienny 5. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 7, 8 i 9 lutego 2024 r.(środa-piątek).

Początek obrad 7 lutego 2024 r. o godz. 10:00.

1. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej (druk nr 32)
– uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Arkadiusz Iwaniak.

2. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 27)
– uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Marcin Zieleniecki.

3. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy Tak dla rodziny, nie dla gender (druk nr 25)
– uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Marek Jurek.

4. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 26)
– uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Krzysztof Kasprzak.

5. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 29)
– uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Mateusz Wagemann.

6. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego (druk nr 24)
– uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Robert Bąkiewicz.

7. Informacja Ministra Infrastruktury o skutkach stosowania ustawy – Prawo wodne wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (druki nr 86 i 149)
– wystąpienia Ministra Infrastruktury oraz posła Piotra Głowskiego.

8. Przedstawiony przez Radę Ministrów dokument: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2022 r.” wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druki nr 167 i 172)
– wystąpienia Ministra Infrastruktury oraz poseł Krystyny Sibińskiej.

9. Pytania w sprawach bieżących

10. Informacja bieżąca

Porządek dzienny może być uzupełniony o:
Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara (druki nr 175 i )
– uzasadnia poseł Sebastian Kaleta, poseł Marcin Warchoł.
– sprawozdawca poseł.

Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr …) .

Uwaga: kolejność rozpatrywania punktów porządku dziennego ustala Marszałek Sejmu – w konsultacji z Konwentem Seniorów – bezpośrednio przed posiedzeniem.

fot. Katarzyna Kwaczyńska/Kancelaria Sejmu

06-02-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)